08 februari 2018

Info-avond Duurzame Ontwikkelings-Doelstellingen


In 2015 engageerde België zich er samen met meer dan 190 andere landen toe om 17 Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen te realiseren tegen 2030.

Het plan is ambitieus. Gezonde oceanen, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, geen armoede meer en minder ongelijkheid zijn slechts enkele van de uitdagingen die ze aangaan. Ook in onze eigen achtertuin liggen uitdagingen. Zo moet onze manier van produceren en consumeren een pak duurzamer en krijgen onze politici de opdracht om de doelstellingen op te nemen in alle aspecten van hun beleid, zowel in de gemeenten als nationaal en internationaal. De wereld wordt in 2030 een betere plek. Voor iedereen. Als de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen helemaal worden gerealiseerd, tenminste.

In een klein uurtje probeert Bernard Dumoulin van de dienst Lokaal-Mondiaalbeleid van de gemeente Herent u te gidsen doorheen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Hij fileert ze op hun sterke én zwakke kanten. Wat zijn ze? Vanwaar komen ze? Wat is de bedoeling en het belang ervan? En wat hebben ze met mij en mijn organisatie te maken.

Dinsdag 20 februari 2017 20 uur
Centrum De Maeseneer
Wijgmaalsesteenweg 15 
3020 Herent

gratis
dod@kontrarie.be

een organisatie van Kontrarie en GROSH


24 januari 2018

Syrië - Afrin: vraag voor tussenkomst aan de Minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders


GROSH
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent
Herent, 23 januari 2018

Aan de Minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders


Geachte Heer,


Wij vragen uw dringende aandacht voor het militair offensief sinds 20 januari van Turkije, samen met rebelleneenheden van het Vrije Syrische Leger (FSA), tegen het kanton Afrin in Noord-Syrië. Daarbij zijn reeds niet alleen YPG-strijders (de Koerdische Volksbeschermingseenheden) gesneuveld, maar ook burgers gedood en gewond.

Met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent hebben wij reeds meerdere initiatieven genomen voor Syrische vluchtelingen, met onder meer twee solidariteitsacties in 2015 en 2016 ten voordele van het Rode Kruis in Afrin, waar ook vele vluchtelingen elders uit Syrië veiligheid zochten. De kinderen voor wie wij geld verzamelden voor kleding en medicatie dreigen nu opnieuw het slachtoffer te worden.

De veiligheid van de bevolking van Afrin wordt geofferd in het geopolitieke spel tussen de internationale en regionale grootmachten om de belangen en de macht in Syrië. De Koerden die een positieve bijdrage leverden aan het verslaan van IS krijgen stank voor dank. Het militaire offensief van Turkije riskeert het al zo ingewikkelde kluwen van het conflict in Syrië nog onoverzichtelijker en meer onhanteerbaar te maken. Daarenboven zullen de gecombineerde aanvallen op Afrin en Idlib een nieuwe vluchtelingenstroom creëren.

Wij vragen uw dringende tussenkomst bij de ambassadeur van Turkije in België, bij de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, en bij de vertegenwoordiger van België in de Verenigde Naties om te protesteren tegen dit militair offensief dat ook de soevereiniteit van Syrië aantast. Wil vragen dat onmiddellijk een einde gemaakt wordt aan deze militaire operaties.

Wij weten dat in Syrië op dit ogenblik ook elders, onder meer in Saraqib bij Idlib, Oost-Ghouta en andere belegerde gebieden slachtoffers vallen van de oorlog in Syrië.

Daarom herinneren wij ook aan onze vroegere oproep (22 november 2017) dat België en de internationale gemeenschap en de EU actief zouden tussenkomen om het geweld en de oorlog in Syrië te stoppen, te zorgen voor de veiligheid van de Syrische vluchtelingen en om een democratische, inclusieve en duurzame heropbouw van Syrië mogelijk te maken.

Wij zullen ook de Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Federaal Parlement van België, Belgische leden van het Europees Parlement contacteren, en de pers en onze achterban informeren.

Wil ons op de hoogte houden van de resultaten van uw inspanningen.
Wij danken u en groeten u hoogachtend,

Koen Neyens, voorzitter van de GROSH
Marcel De Prins, trekker van de Syrië werkgroep
Akram Hamo, Voorzitter van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi
Contactadres: Marcel De Prins, Kouterstraat 94 C, B 3020 Herent, marceldeprins@gmail.com


23 december 2017

Verslag Europees Parlement ontmoeting Syrië werkgroep

Ontmoeting in het Europees Parlement
Oproep aan de EU voor een positieve tussenkomst
van de Syrië-werkgroep van de GROSH
Dinsdag 5 december 2017 13 - 14u
Verslag
Marcel De Prins
De werkgroep Syrië van de GROSH had op 5 december een ontmoeting met Vlaamse leden van het Europees Parlement of een medewerker van Groen, Open VLD, sp.a, en CD&V. N-VA was verontschuldigd. Voor de organisatie van de bijeenkomst had de werkgroep Bart Staes (Groen) bereid gevonden. 
De werkgroep kon haar document voorstellen met een oproep aan de EU voor een positieve tussenkomst voor het stoppen van de oorlog, voor een veilige terugkeer van de vluchtelingen en voor een heropbouw van een democratisch en inclusief Syrië. De Syrische leden van de werkgroep Farouk Al-Hasbani en Akram Hamo konden enkele punten bijzonder toelichten. 
We werden aandachtig beluisterd. En in de bespreking bereikten we positieve resultaten. Er zal door de verschillende partijen samen een vraag gesteld worden om in een plenaire vergadering van het Europees Parlement in aanwezigheid van Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid en Veiligheid, Syrië terug in de aandacht te brengen en om als EU een actievere rol te spelen, ook in uitvoering van de EU Syrië-strategie. Ook zal gevraagd worden om de Syrië Conferentie in Brussel in april 2018 goed voor te bereiden en om Farouk Al-Hasbani en Akram Hamo daarvoor uit te nodigen als experten. 

Hieronder een meer uitgebreid verslag.

Oproep tot een positieve tussenkomst aan de EU 
Stop de oorlog in Syrië, werk mee aan de heropbouw en aan een veilige terugkeer van Syrische vluchtelingen
Oproep tot een positieve tussenkomst aan de EU
Farouk Al-Hasbani en Akram Hamo  en de Syrië-werkgroep van de GROSHerent


22 november 2017 


I. Inleiding

De oorlog in Syrië duurt nu al bijna 7 jaar. De opstand voor democratie en respect voor de mensenrechten is geëvolueerd tot een burgeroorlog en zelfs ‘een plaatselijke wereldoorlog’. Het is een ingewikkeld kluwen geworden van plaatselijke, regionale en internationale actoren. Hij heeft geleid tot vernietiging van een groot deel van de infrastructuur van het land, de dood van honderdduizenden onschuldige mensen, de creatie van armoede en een humanitaire catastrofe, en tot een grote vluchtelingenstroom binnen en uit het land. 

Alle eerdere pogingen om een eind te maken aan het conflict en aan de oorlog konden de verschillende partijen niet bij elkaar brengen. De focus werd gelegd op de militaire overwinning van de zogenaamde Islamitische Staat maar de actoren waren ook uit op de verovering van zoveel mogelijk terrein. Het regime, Rusland, Iran en de internationale coalitie o.l.v. de VSA, Turkije, Arabische landen, jihadistische milities streefden ernaar om voorrang te geven aan hun eigen belangen, en de verdedigers van het volk in de oppositie zijn geen verkozen vertegenwoordigers van de bevolking. 

Ook de inspanningen in het kader van de Verenigde Naties van de verschillende bemiddelaars hebben tot nog toe geen resultaat opgeleverd. 
Er is nood aan een externe neutrale kracht om tot een duurzame oplossing te komen. De EU is de grootste humanitaire donor, maar speelt in het politieke proces tot nog toe geen significante rol.

Op het EU-beleid t.a.v. Syrische vluchtelingen is er door
vluchtelingenorganisaties sterke kritiek geleverd, en vooral op het mislukte spreidingsplan van september 2015 en het akkoord van 18 maart 2016 tussen de E.U. en Turkije. Bij Europese instanties en burgers heerst er angst en afkeer voor de wandaden die er via de media en via persoonlijke verhalen bekend zijn. Daarom wil het merendeel van de Europeanen een afstand bewaren tegenover het conflict. Men vreest ook voor het verlies aan een eigen identiteit in Europa en men wil de eigen samenleving beschermen.
De confrontatie en dialoog met de vluchtelingen is echter ook een uitdaging om de veronderstelde eigen identiteit in vraag te stellen en om te werken aan een gastvrije samenleving, met respect voor alle burgers. 
Toch hebben de E.U. en Europese landen tijdens de oorlog veel hulp aan de Syriërs en aan de Syrische vluchtelingen geboden. Er is medevoelen gegroeid met vluchtelingen bij een aantal burgers en dat stimuleert de interesse en solidariteit voor de slachtoffers van de oorlog. Zo zijn er in de afgelopen zeven jaar intense relaties gegroeid tussen een aantal Syriërs en Europeanen. De EU kan dus een intermediaire en stimulerende rol spelen. 

Daarom willen wij nu een oproep doen aan de Europese Unie voor een positieve interventie:

       om de oorlog te stoppen en een vredesakkoord te sluiten, 
       om mee te werken aan de heropbouw van Syrië,
       om het samenleven met respect voor alle bevolkingsgroepen mogelijk te maken 
       en om de Syrische vluchtelingen een veilige terugkeer te waarborgen. 

Deze oproep gaat uit van dr. Farouk Al-Hasbani, gewezen professor aan de universiteit van Damascus, nu erkend vluchteling in België, en van Akram Hamo, voorzitter van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi. In onderlinge dialoog hebben zij samen deze oproep uitgewerkt.

To: ALL MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Jan Engelen  
8 november 2017 
Antwoorden op: jan_engelen@telenet.be 
Aan: ALL MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

Dear member of the European Parliament, 

As local volunteers, working together with refugees in a group for solidarity, peace and development, we are very concerned about the fate of Syrian refugees in the camps of Lebanon, Jordan, Turkey, Egypt, Bulgaria and Greece. 

We received detailed information about the deteriorating situation and the problems with safety, food provision and generalconditions of living. 

To Mrs Federica Mogherini (High Representative of the Union) and EEAS Staff


GROSH 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent 
November 8, 2017 
att: Mrs Federica Mogherini 
(High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of the European Commission) 
& EEAS Staff members 

Madam, 

As local volunteers, working together with refugees in a group for solidarity, peace and development, we are very concerned about the fate of Syrian refugees in the camps of Lebanon, Jordan, Turkey, Egypt, Bulgaria and Greece.
We read with utmost interest the Joint Communication of the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament and the Council of 14 March 2017 entitled ‘Elements for an EU Strategy for Syria’ and the Council conclusions on Syria of 3 April 2017, which together make up the new EU strategy on Syria. We are well aware of the position taken by the European Parliament on Syria, on 18 May 2017 and hope that new peace initiatives will result in the short term or at least at next year’s Syria Conference in Brussels. 
However, we received recently detailed information about the deteriorating situation in the region and the problems with safety, food provision and general conditions of living. In the attached letter, you can read how the most vulnerable refugees are risking becoming victims for a second time. 
We urge you to initiate and to support a better organisation of the camps, to create faster resettlement and relocation possibilities and to provide more finances for better security systems in the camps. 
It is self-evident that abuses and violence by the local administration and population must be punished. It is even in our own interest that the refugees in the camps can live a decent live, as more problems between local people and refugees could provoke more refugee waves towards the European Union. 

And praising Europe for its values while leaving millions of people helpless at our doors, will definitely not create a better reputation of the European Union. 

Madam, 
In parallel with this letter we recently have approached all the members of the European Parliament and asked them if they could agree with new engagements of the European Union to aid and protect the refugees. Their answers will be collected. 
Jan Engelen on behalf of the G R O S H (Herent support group for solidarity and development) 
Task force: Refugees 
Marcel De Prins, Koen Neyens, Farouk al Hasbani, Akram Hamo, Yvette Van Malleghem, An Crivits, Ria Verjauw, Leni Creuwels en Jan Engelen, 
contact e-mail: gastvrijherent@gmail.com 
address: Kouterstraat 94c, 3020 Herent (Belgium)

Aan de minister van Buitenlandse Zaken en de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken

From: Jan Engelen <jan.j.engelen@gmail.com>
Date: 2017-11-22 22:54 GMT+01:00
Subject: DRINGEND/URGENT Situatie in Syrische vluchtelingenkampen wordt onhoudbaar/Situation alarmante dans les camps des réfugiés Syriens

Version Française en bas

Aan de minister van Buitenlandse Zaken
Aan de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van het federaal Parlement


Mevrouw, Mijnheer,

In onze Syrië-werkgroep die deel uitmaakt van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in Herent, werken wij samen met verschillende Syriërs aan humanitaire projecten.

Via hen werden wij gealarmeerd over de misbruiken (gedwongen huwelijken, orgaanverkoop, afpersing enz.) en de inbreuken op het Internationaal recht in de kampen in de buurlanden van Syrië. Daar keert een deel van de bevolking en van de overheidsinstanties zich tegen de voor hen “overweldigende” aanwezigheid van vluchtelingen.

Onze Syrische vrienden hebben een schrijven gericht aan de Europese Parlementsleden en aan Mevr. Federica Mogherini met de vraag naar hulp, bescherming en toekomstperspectief voor de vluchtelingen.
Zij dringen aan op dringende positieve interventies door Europa om de bestaanszekerheid en de veiligheid van de Syrische vluchtelingen te verzekeren. U vindt de oproep aan de parlementsleden en aan Mevr. Mogherini als bijlagen bij dit bericht. Wij willen als burgers deze oproep aan de Europese landen ten volle ondersteunen.

In het besef dat de nationale overheden in Europa via hun ministers van Buitenlandse Zaken het buitenlandbeleid van Europa bepalen, willen wij ook bij u aandringen om hun bestaansrecht te ondersteunen. Een meer gerichte en solidaire Europese politiek ter zake zal ook onze eigen bevolking op korte en lange termijn ten goede komen.

Intussen worden er reeds afspraken gemaakt door de grote mogendheden over de toekomst van Syrië. Europa zal ook gevraagd worden om bij te dragen aan de heropbouw. Vanuit onze waarden en onze mogelijkheden zal Europa, en dus ook België, meewerken. We dringen aan op strenge controles op de verzameling, de verdeling en de besteding van de reconstructiebudgetten. Internationale bijdragen moeten aan de Syrische bevolking ten goede komen en dit op eerste plaats aan de meest weerlozen.

In 2018 wordt in Brussel een conferentie over Syrië georganiseerd. Wij hopen dat ook daar de Europese humanitaire stem zal gehoord worden.

Wij danken u voor uw inzet en interesse en wij groeten u vriendelijk

Jan Engelen
in naam van GROSH Herent
p.a. Vloerstraat 67, B-3020 Herent (België)

Bijlagen:
·         Brief van 8 november aan de leden van het Europees Parlement
·         Brief van 13 november 2017 aan Federica Mogherini, ondervoorzitter Europese Commissie